Liên hệ

Hà Nội

Địa chỉ: 247 Cầu Giấy, Q. Cầu Giấy, Hà Nội

Tel: 0904.840.440

Email: academy@inet.vn

Thành phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ: 25 Ngô Quyền, Phường 6, Quận 10, TP Hồ Chí Minh.

Tel: 0904.840.440

Email: academy@inet.vn