Cách cài đặt Google Toolbar trong Firefox 5 & Firefox 6

Để sử dụng Google Toolbar trong Firefox 5Firefox 6, các bạn làm theo các bước dưới đây:

- Mở Firefox 5 hoặc Firefox 6 (tùy theo phiên bản được cài đặt trên hệ thống của bạn) và tải về một Firefox add-on có tên : Add-on Compatibility Reporter

- Cài đặt add-on và khởi động lại Firefox.

- Tải Google Toolbar và cài đặt nó. Khởi động lại Firefox một lần nữa.


Chú ý: Google sẽ không cho phép bạn tải về và cài đặt thanh công cụ Google trực tiếp từ trang web của họ. Để tải về Thanh công cụ Google trên Firefox của bạn 5 và Firefox 6 thực hiện theo các liên kết được đưa ra ở trên.

Sau khi cài đặt, bạn sẽ có thể sử dụng Thanh công cụ Google trên Firefox 5 và Firefox 6.

Xem thêm:

 

Bài viết liên quan